مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: طول ثابت

اسکرام تکرارهایی با طول ثابت(Time-Boxed)(پادکست)

اسکرام تکرارهایی با طول ثابت(Time-Boxed) اسکرام بر اساس تکرارهایی با طول ثابت پایه ریزی شده برای هر تکرار میشه اون رو مشخص کرد.(تکرار ها باید طول یکسان داشته باشند) [...]

بیشتر