مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: فعالیت های هفته آینده در MSP

فعالیت های هفته آینده در MSP (پادکست)

فعالیت های هفته آینده در نرم افزار MSP  را میتوان از راه های مختلف فراخوانی کرد. به توضیحات اشاره شده در پادکست گوش کنید.   https://kharradpour.com/wp-cont [...]

بیشتر