مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: فعالیت inactive در MSP

غیرفعال کردن فعالیت در نرم افزار MSP (پادکست)

غیرفعال نمودن فعالیت امکان جدیدی است که نرم افزار MSP در اختیار کاربران گذاشته است. گاهاً در پروژه ها پیش میاید که فعالیتی موقتاً از دامنه یا Scope کاری خارج ش [...]

بیشتر