مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: فونت فارسی

نحوه پشتیبانی فونت فارسی در نرم افزار پریماورا (ویدئو)

نحوه پشتیبانی فونت فارسی در نرم افزار پریماورا را در ویدئو زیر ملاحظه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/FontFarsiInPrimavera.mp4 دانلود

بیشتر