مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: قیدها در نرم افزار MSP

تآثیر قیدها و بی اثر کردن قیدها در نرم افزار MSP(ویدئو)

تآثیر قیدها و بی اثر کردن قیدها در نرم افزار MSP را در این ویدئو ببینید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/07/constraintinmsp.mp4   دانلود

بیشتر