مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: لایحه تآخیرات

لایحه_تأخیرات (درس 4-خلاصه ادعاهای پیمانکار)

۱- برنامه زمانبندی به روز شده بر اساس ادعاهای پیمانکار یا نمودار همپوشانی تاخیرات ۲- جدول محاسبه تاخیرات مالی ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها و پیش [...]

بیشتر