مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: مایلستون

Milestone(مایلستون)(پادکست)

 مایلستون، طبق استاندارد فعالیتی است که مدت زمان آن صفر میباشد. مایلستون رخداد، رویداد یا واقعه مهم در پروژه می باشد.به توضیحات جالب توجه در پادکست زیر گوش کن [...]

بیشتر