مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: مدیریت زمان

دوره MSP موسسه نوین پارسیان/شرکت مپنا3(شهریور 1400)

دوره MSP موسسه نوین پارسیان/شرکت مپنا۳(شهریور ۱۴۰۰)

بیشتر

دوره مدیریت ریسک (پرت مستر) شرکت NGI

دوره مدیریت ریسک (پرت مستر) شرکت NGI

بیشتر

مدیریت زمان پروژه در استاندارد پمباک(پادکست)

 مدیریت زمان پروژه در استاندارد پمباک: ۶٫۱٫Plan Schedule Management ۶٫۲٫Define Activities ۶٫۳٫Sequence Activites ۶٫۴٫Estimate Activitiy Resource ۶٫۵٫Estimate Activity Durati [...]

بیشتر

مدیریت زمان(مقدماتی)(پادکست)

مدیریت زمام(قسمت١-مقدمه) برای مدیریت کارهاتون باید موارد زیر رو در نظر بگیرید: -شفاف سازی کار-مسامحه -الویت بندی امور-محاسبه زمان-برنامه ریزی   به پا [...]

بیشتر

مدیریت زمان(برنامه ریزی جلسات)(پادکست)

-هدف از جلسه -افراد شرکت کننده در جلسه -کسانی که بایستی همکاری داشته باشند -چه موضوعی قرار است مطرح بشه؟چرا؟کی؟چگونه؟ -یک صورت جلسه برای جلسات رسمی و غ [...]

بیشتر

مدیریت زمان(جلسات موفق) (پادکست)

 چه جلساتی موفقیت آمیز هستند؟ ١-شخص هدایت جلسه رو به عهده بگیره ٢-جلسه به موقع شروع بشه ٣-هدف خاصی وجود داشته باشه ۴-بحث ها مرتبط با موضوع جلسه باشه [...]

بیشتر

مدیریت زمان(جلسات) (پادکست)

برگزاری جلسات بموقع راه مؤثری برای: ١-انتقال یک پیام به یک گروه ٢-شناخت افراد ٣-حل مشکلات ۴-دریافت اطلاعات از تجربیات افراد ۵-برنامه ریزی و تصمیم گیری ۶-تشکیل تیم های کاری چرا [...]

بیشتر