مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: نرم افزار MSP

درصد پیشرفت فیزیکی (پادکست)

توضیحات بنده در مورد نکات درصد پیشرفت فیزیکی را میتوانید در پادکست زیر بشنوید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2018/10/PHYSICALPERCENT.mp3    

بیشتر