مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: نمایه شبکه در MSP

پرینت از نمایه شبکه در نرم افزار MSP (ویدئو)

برای تنظیمات پرینت از نمایه شبکه در نرم افزار MSP به ویدئو توجه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/10/networkdiagraminmsp2016.mp4   دانلود  

بیشتر