مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: نمایه Timeline

نمایه Timeline در MSP (پادکست)

در نرم افزار MSP آیای میتوان چند Timeline ایجاد کرد و فعالیت ها بر روی هر نمایه قرار گیرد؟ به توضیحات من در پادکست توجه نمایید.   https://kharrad [...]

بیشتر