مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: هزینه واقعی در MSP

چرا در MSP مقادیرACWP و Actual Cost گاهی متفاوت و گاهی یکسان است؟ (ویدئو)

چرا در MSP مقادیرACWP و Actual Cost گاهی متفاوت و گاهی یکسان است؟در این ویدئو این مطلب را فراخواهید گرفت.   https://kharradpour.com/wp-content/uploads/2017/08/AC [...]

بیشتر