مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: کتاب برنامه ریزی و مدیریت پروژه

کتاب 2 در 1 (هم MSP و هم Primavera)

Minitab یکی از نرم افزارهای معروف در زمینه کنترل کیفیت و داده های آماری و تجزیه، تحلیل ان میباشد. آموزش کتاب با حل نمونه و تمرین میباشد و میتوانید بص [...]

بیشتر

کتاب جیبی برنامه ریزی و کنترل پروژه

این کتاب جیبی یک روند خوبی برای تدوین برنامه مدیریت و کنترل پروژه میباشد و نمونه ای خوبی برای این مورد میباشد.   توضیحات: این کتاب بصورت PDF بوده [...]

بیشتر