مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: کتاب نرم افزار پرت مستر

کتاب 2 در 1 (هم MSP و هم Primavera)

Minitab یکی از نرم افزارهای معروف در زمینه کنترل کیفیت و داده های آماری و تجزیه، تحلیل ان میباشد. آموزش کتاب با حل نمونه و تمرین میباشد و میتوانید بص [...]

بیشتر

کتاب پرت مستر(آنالیز ریسک)(Pertmaster)(Oracle Primavera Risk Analysis)

نرم افزار پرت مستر (Oracle Primavera Risk Analysis) ، آنالیز ریسک یکی از نرم افزار های خوب در زمینه تحلیل شبکه های مختلف اعم از برداری-پرت و گرت میباشد [...]

بیشتر