مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: کتاب پریماورا

پایان دوره MSP شرکت دلتا سیگنال پارس (تیرماه 1398)

دوره MSP در شرکت دلتا سیگنال پارس با همکاری خوب دانش پذیران به پایان رسید.

بیشتر

کتاب پریماورا(Primavera)

یکی از پرکاربردترین نرم افزارها در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه، خصوصاً پروژه های نفتی، مخابراتی نرم افزار مشهور پریماورا(Primavera) که اولین بار شرکت [...]

بیشتر