مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: کتاب کامفار

کتاب آموزش نرم افزار کامفار

نرم افزار کامفار یکی از مشهورترین نرم افزارها در حوزه مطالعات طرح های امکان سنجی اقتصادی می باشد. این نرم افزار بسیار برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و گرفتن وام [...]

بیشتر