مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: کتاب minitab

کتاب آموزش نرم افزار MINITAB

Minitab یکی از نرم افزارهای معروف در زمینه کنترل کیفیت و داده های آماری و تجزیه، تحلیل ان میباشد. آموزش کتاب با حل نمونه و تمرین میباشد و میتوانید بصورت ا [...]

بیشتر