مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: 5C

استفاده از 5C در تصمیم گیری

 چرخه مدیریت پروژه – برنامه ریزی استفاده از ۵C در تصمیم گیری   توجه کردن (Consider) -طبیعت پروژه،زمان و دیگر محدودیتها رو شناسایی کنید. -از خود و دیگر [...]

بیشتر