مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: AUTO NUMBERING IN PRIMAVERA

نکته Auto Numbering در نمر افزار پریماورا(پادکست)

 احتمالا دیده اید در نرم افزار پریماورا ستون Activity ID بر مبنای دیسیپلین ها نام گذاری شده است در این مطلب چگونگی این کار رو فرا میگیریم. به شکل و پادکست ت [...]

بیشتر