مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: CALENDAR

انواع تقویم در نرم افزارها (پادکست)

?تقویم ها: ١-پروژه ٢-منابع ٣-فعالیت ?تفاوت در ٢ نرم افزار MSP و Primavera? ?به پادکست من ?گوش کنید. ✅Task Dependent ✅Resource Dependent     دانلود [...]

بیشتر

نکته تعریف تقویم در نرم افزار MSP(پادکست)

احتمالاً با تعریف تقویم در نرم افزار MSP آشنا هستید، در تمامی کتاب ها و دوره های آموزشی به این مبحث اشاره شده است اما بنظر شما اگر ساعت شروع زمان کاری در [...]

بیشتر

نکاتی در مورد تعریف و تخصیص تقویم در نرم افزار پریماورا(پادکست)

نکاتی در مورد تعریف و تخصیص تقویم در نرم افزار پریماورا را در پادکست گوش کنید.     دانلود

بیشتر

تعریف تقویم احتمالی در نرم افزار پرت مستر(ریسک)(ویدئو)

یکی از نکات جالب توجه در نرم افزار پرت مستر(ریسک)، تقویم احتمالی در این نرم افزار میباشد. در این نرم افزار میتوانید تعیین کنید در چه پریودهای زمانی احتمال تعطی [...]

بیشتر

تعریف روزهای خاص کاری(Exception) در MSP (ویدئو)

 تعریف روزهای خاص کاری گاهاً در پروژه ها اجتناب ناپذیر است و بایستی به صورت دقیق و سریع این کار صورت گیرد. در ویدئو زیر شما میتوانید به خوبی با روند تعریف رو [...]

بیشتر

تعریف تقویم در نرم افزار MSP و نکات ویژه آن(ویدئو)

حتماً با تعریف تقویم در نرم افزار ماکروسافت پروجکت(MSP) آشنایی دارید و یا ویدئوهای آموزشی در این باره دیده اید. اما نکته جالب توجهی در این ویدئو وجود دارد که م [...]

بیشتر