مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: CLAIM

لایحه_تأخیرات (درس6-هزینه های ناشی از تأخیرات)

*هزینه های کمی: ۱٫ هزینه دیر رسیدن به بهره برداری یا سود از دست رفته. ۲٫ هزینه ناشی از گران شدن منابع مصرفی(مصالح و…. ) ۳٫ افزایش هزینه منابع کار [...]

بیشتر