مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: COMFAR BOOK

کتاب آموزش نرم افزار کامفار

نرم افزار کامفار یکی از مشهورترین نرم افزارها در حوزه مطالعات طرح های امکان سنجی اقتصادی می باشد. این نرم افزار بسیار برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و گرفتن وام [...]

بیشتر