مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: COMFAR PRACTICE

کتاب تمرین کامفار

برای کمک به شما و کار با یک مثال واقعی از کامفار میتوانید این کتاب را تهیه و بعنوان نمونه ای از آن بهره لازم در کارتان را ببرید. این امکان از طریق خرید انلاین [...]

بیشتر