مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: DELPHI

روش دلفی(پادکست)

دلفی اسم محل تشکیل جلسات نمایندگان یونان باستان بود. موارد استفاده از این روش: -پیش بینی یک موضوع تک بعدی مشخص در آینده -بوجود آوردن اجماع -ایجاد اید [...]

بیشتر