مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: Dissolve

Dissolve در نرم افزار پریماورا(Primavera)(ویدئو)

 گزینه Dissolve در نرم افزار پریماورا کاربر جالبی دارد. اگر ۳ فعالیت A,B,C با هم رابطه FS داشته باشند اگر A به B و B به C رابطه FS ذاشته باشد اگر فعالیت B را [...]

بیشتر