مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: ESTIMATE

رسم منحنی اطلاعات گذشته و پیش بینی آینده در اکسل (ویدئو)

رسم منحنی اطلاعات گذشته و پیش بینی آینده در یک شکل در اکسل یکی از پرکاربرد موارد در کنترل پروژه میباشد. به ویدئو توجه نمائید.   https://kharradpour.com/wp-con [...]

بیشتر