مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: Exception Plan

فصل2 استاندارد Prince2: زمینه ها(انگیزه تجاری)(پادکست)

فصل دوم: زمینه ها ١-انگیزه تجاری بازبینی انگیزه تجاری به خاطر ٢ دلیل: ١-بروزرسانی برای اینکه ببینیم آیا ادامه پروژه هنوز به صلاح هست یا اینکه متوقف کنیم؟ [...]

بیشتر