مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: GaugeChart

رسم نمودار GaugeChart در اکسل(ویدئو)

رسم نمودار  GaugeChart در اکسل، گزارشات داشبوردی جذابی برای شما ارائه می دهد. ویدئو آموزشی در این خصوص را دانلود نمائید.   https://kharradpour.com/wp-con [...]

بیشتر