مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: KAHARRADPOUR

Recalculate Assignment Costs در نرم افزار پریماورا(ویدئو)

فرض کنید که منبعی به نام حسین شغلش رنگ کاری است و میخواد با ساعتی ۱۰ دلار برای شما رنگ کاری انجام دهد. و شما حسین را به فعالیت رنگ کاری تخصیص داده اید(حس [...]

بیشتر