مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: LEVEL0

سطح صفر در نرم افزار MSP

 سطح صفر چیست؟ ✔️استاندارد مشخصی در اینباره وجود ندارد. ✔️برخی از کتاب ها سطح صفر را اسم پروژه میدانند که نرم افزار MSP بدین صورت عمل میکند که از طریق [...]

بیشتر