مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: LEVELING

تسطیح منابع در MSP-ID Only(پادکست)

تسطیح منابع (Resource Leveling) در ماکروسافت پراجکت بر اساس ID Only به توضیحات در پادکست گوش نمایید     دانلود

بیشتر

تسطیح منابع و هموارسازی منابع در استاندارد پمباک(پادکست)

Resource_Leveling(تسطیح منابع) Resource_Smoothing(هموارسازی منابع) تسطیح منابع: تسطیح منابع میتواند مسیر بحرانی رو تغییر بدهد. هموارسازی منابع: مسیر ب [...]

بیشتر