مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: Mark on Track در نرم افزار MSP

مبحث Mark on Track در نرم افزار MSP (پادکست)

مبحث Mark on Track در نرم افزار MSP برای بروزرسانی فعالیت ها استفاده می شود. به توضیحات در پادکست مبنی بر این موضوع گوش کنید.       دانلود [...]

بیشتر