مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: OPEN ENDED

Open Ended,Open Start,Open End در پریماورا(پادکست)

در نرم افزار پریماورا ۳ نوع فعالیت بر اساس رابطه بین فعالیت ها داریم. Open Start: فعالیتی که هیچگونه پیش نیازی نداشته باشد.(در این مثال فعالیت a) Open [...]

بیشتر