مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: OUTLINE CODE

Outline کد و قابلیت جالب گزارش دهی در MSP (ویدئو)

شاید شما بخواهید گزارش های پیشرفت پروژه تان را براساس ساختار شکست های متفاوت ببینید یعنی یک ساختار شکست کار و با Outline Code به ازاء چند نوع ساختار شکست کار میت [...]

بیشتر