مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: PMBOK 6

تغییرات ویرایش ششم استاندارد پمباک منتشر شده از موسسه PMI (ویدئو)

تغییرات ویرایش ششم استاندارد پمباک منتشر شده از موسسه PMI در این ویدئو توضیح داده شده است. میتوانید این ویدئو را مشاهده و دانلود نمائید. https://kharr [...]

بیشتر