مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: PMBOK BOOK

کتاب PMBOK

کتاب Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) —Fifth Edition  این کتاب منتشر شده از مؤسسه PMI می باشد. و خواندن و فراگیری آن بر [...]

بیشتر