مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: PRIMAVERA BOOK

کتاب پریماورا(Primavera)

یکی از پرکاربردترین نرم افزارها در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه، خصوصاً پروژه های نفتی، مخابراتی نرم افزار مشهور پریماورا(Primavera) که اولین بار شرکت [...]

بیشتر