مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: PRINCE

استاندارد Prince2 فصل سوم فرآیند6 (پادکست)

فصل٣ استاندارد پرینس٢: فرآیند۶: مدیریت شرایط حدی مرحله مدیریتی منظور از شرایط حدی پروژه-پایان یافتن کارهای اجرایی یا اصلاح برنامه فعلی هست اقدامات در این فرآیند: ١. انجا [...]

بیشتر