مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: PROGRESS SPOT LIGHT

آموزش Progress Spotlight(ویدئو)

یکی از امکانات جالب توجه در نرم افزار پریماورا Progress Spotlight میباشد. کارآیی این گزینه زمانی است که بخواهید بدانید تا تاریخ بروزرسانی پروژه مثلا ۱ مهرماه ۱ [...]

بیشتر