مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: Projects در نرم افزار پریماورا

تعریف EPS , Projects در نرم افزار پریماورا و نکات ارائه شده (ویدئو)

برای شروع به کار با نرم افزار پریماورا میبایست ابتدائاً تعریف EPS و سپس Project ها را انجام دهیم. به ویدئو در مورد این موضوع توجه نمائید.   https:// [...]

بیشتر