مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: REQUIREMENTS

گردآوری الزامات درس دوم (پادکست)

?گردآوری الزامات ?فرآیند مستدسازی و مدیریت الزامات و نیازهای ذینفعان هست جهت دستیابی به اهداف پروژه. ✅دسته بندی الزامات: ?الزامات کسب و کار ?الزامات ذینفع [...]

بیشتر

برنامه مدیریت الزامات (پادکست)

برنامه مدیریت الزامات مولفه ای از برنامه مدیریت پروژه است که چگونگی تحلیل،مستندسازی و مدیریت الزامات رو توصیف میکند.     دانلود [...]

بیشتر