مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: Resource Availability

Resource Availability در نرم افزار MSP(ویدئو)

 احتمالاً خیلی از شما مخاطبان با resource availability در نرم افزار MSP آشنا هستید و از نمایه Resource Sheet و پنجره Resource Information قابل دسترسی است اما [...]

بیشتر