مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: SPLIT

Split در نرم افزار پریماورا(ویدئو)

خیلی ها معتقدند در نرم افزار پریماورا جداسازی یا همان Split وجود ندارد و فقط در نرم افزار MSP میتوان آن را دید. بایستی عنوان کنم که در نرم افزار پریماورا هم [...]

بیشتر