مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: SPOT LIGHT

آموزش Progress Spotlight(ویدئو)

یکی از امکانات جالب توجه در نرم افزار پریماورا Progress Spotlight میباشد. کارآیی این گزینه زمانی است که بخواهید بدانید تا تاریخ بروزرسانی پروژه مثلا ۱ مهرماه ۱ [...]

بیشتر