مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: STANDARD RATE

تعریف منبع از نوع مواد مصرفی در نرم افزار MSP(پادکست)

☑️Work-Material-Cost ☑️Std. Rate(Standard Rate) تعریف هر واحد از مواد مصرفی بایستی در ستون Std.Rate باشد مثلا  ١ متر کابل ٢ دلار پس ١٠ متر کابل بایستی [...]

بیشتر