مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: startingup project

فصل3 استاندارد Prince2: فرآیند1: راه اندازی پروژه (پادکست)

 فصل سوم: (فرآیند ١: راه اندازی پروژه) Starting up a project در ٢ سطح مدیریتی قرار میگیره: – سطح هدایت -سطح مدیریت ورودی این فرآیند: جرقه پروژه یا Pro [...]

بیشتر