مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: TASK

اسکرام و 4 فعالیت(پادکست)

همانطور که در شکل میبینید، ۴ فعالیت در تابلو اسکرام وجود دارد. با وارد شدن فعالیت ۵ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای توضیحات به پادکست گوش کنید      دانل [...]

بیشتر