مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: time

مدیریت زمان پروژه در استاندارد پمباک(پادکست)

 مدیریت زمان پروژه در استاندارد پمباک: ۶٫۱٫Plan Schedule Management ۶٫۲٫Define Activities ۶٫۳٫Sequence Activites ۶٫۴٫Estimate Activitiy Resource ۶٫۵٫Estimate Activity Durati [...]

بیشتر

مدیریت زمان(برنامه ریزی جلسات)(پادکست)

-هدف از جلسه -افراد شرکت کننده در جلسه -کسانی که بایستی همکاری داشته باشند -چه موضوعی قرار است مطرح بشه؟چرا؟کی؟چگونه؟ -یک صورت جلسه برای جلسات رسمی و غ [...]

بیشتر

مدیریت زمان(جلسات موفق) (پادکست)

 چه جلساتی موفقیت آمیز هستند؟ ١-شخص هدایت جلسه رو به عهده بگیره ٢-جلسه به موقع شروع بشه ٣-هدف خاصی وجود داشته باشه ۴-بحث ها مرتبط با موضوع جلسه باشه [...]

بیشتر