مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: timeline

رسم نمودار Timeline در اکسل(ویدئو)

نمایه Timeline یکی از نمایه های معروف در نرم افزار MSP میباشد که گزارشات جذابی بر مبنای مایلستون ها میشود ارائه داد. حال با این ویدئو رسم نمودار Timeline را در اکسل [...]

بیشتر