مدرس و مشاور در زمینه مدیریت پروژه

برچسب: USERDEFINEDFIELD

تعریف فیلد جدید در نرم افزار پریماورا(ویدئو)

اگر با نرم افزار MSP کار کرده باشید میدانید که تعداد ستونهای محدودی از نوع Number,Text,… در اختیار دارید و اینکه میتوانید نام آن ستون ها را تغییر [...]

بیشتر